Rekonštrukcia kúpeľne Zvolen

Začiatkom rekonštrukcie bolo vypracovanie detailného plánu. Vybrali sme moderné dizajnové prvky, ktoré by sa hodili k našej čierno-telovej koloristike. Majiteľ sa rozhodol pre čierne a telové dlaždice, čo vytváralo elegantný kontrast.

Predtým, ako sme začali s akýmkoľvek stavebným procesom, museli sme sa uistiť, že voda a elektrické inštalácie sú bezpečne odpojené. Následne sme odstránili všetky staré sanitárne zariadenia, staré dlaždice a všetko, čo ostalo z pôvodnej kúpeľne.